Privacybeleid Stichting Boek en Troost

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens, die Stichting Boek en
Troost verwerkt van vrijwilligers en deelnemers aan onze activiteiten.
Ieder die ons persoonsgegevens verstrekt geeft ons uitdrukkelijk toestemming om
zijn/haar persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het privacy beleid berust bij het bestuur van de Stichting.

Welke gegevens
Van de persoonsgegevens worden vastgelegd: voor-achter naam,
(optioneel)telefoonnummer, e-mail adres.

Doel verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden gebruikt voor het sturen van uitnodigingen
en andere informatie over diensten en activiteiten van de Stichting.
De persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Afmelden
Via afmeldlink in de mail is het te allen tijde mogelijk om zich af te melden voor de toegezonden berichten.

Inzage, verwijdering
Een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen via info@boek-en-troost.nl

Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de Stichting passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Vaststelling
Dit privacybeleid is door het bestuur vastgesteld: sept 2018
Het beleid is opgenomen op de website.